Stargate SG-1
Projekt wczesnej profilaktyki - FALOCHRON
rg sg1 w dniu środa, 2 listopad 2011, 16:25 napisał(a)
 
W naszej szkole w latach 2011- 2013 realizowany będzie FALOCHRON - projekt wczesnej profilaktyki wobec zachowań ryzykownych młodzieży.

Projekt opracowany i wdrożony na mocy porozumienia:
 • Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji,
 • ROM-E METIS w Katowicach w ramach Programu Bezpiecznej Przyjaznej Szkoły.
Program FALOCHRON jest włączony w szkolny program profilaktyczny, kładzie nacisk na :
 • wykorzystanie wiedzy o aktualnych zagrożeniach wieku dorastania,
 • zastosowanie teorii resilience,
 • wykorzystanie wiedzy o istniejących zagrożeniach wieku dorastania specyficznego dla danego środowiska lokalnego,
 • rozpoznanie, zewidencjonowanie i powiązanie sieciami współpracy instytucji, osób, organizacji działających na rzecz profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży.
Oczekiwane efekty realizacji programu:
 • Ochrona dziecka, ucznia, wychowanka przed zakłóceniami rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań hamujących lub niszczących rozwój,
 • Wdrożenie długoterminowych sposobów działań profilaktycznych nastawionych na:
 1. Reintegrację społeczną rówieśników.
 2. Zapewnienie możliwości bezpiecznego i sprzyjającego rozwojowi spędzania czasu wolnego.
 3. Interwencje w sytuacjach trudnych.
 4. Integracja środowisk i wspólnot lokalnych wokół projektu i jego realizacji.
Realizatorzy projektu FALOCHRON w naszej placówce:
 • Koordynator programu: mgr Agata Dykta.
 • Liderzy programu: mgr Joanna Paź, mgr Joanna Boratyńska, mgr Renata Flak - Olszak.